Undersökningsområdet

Den arkeologiska undersökningen ligger centralt i Växjö, en bit norr om domkyrkan. Området är totalt 3000 kvadratmeter stort och det är en del av en fornlämning som omfattar spår av Växjö medeltida stad. Söder om undersökningsområdet ligger Linnéparken och Karolinerhuset. Karolinerhuset är ett byggnadsminne från år 1715 och Växjös äldsta skolbyggnad. Väster om ytan ligger Smålandspostens hus och i norr avgränsas området av en asfalterad vägbana. I nordöst ligger byggnaden ”Strykjärnet” och i öst är en parkeringsplats.

UO på ortofoto_bred

Större delen av undersökningsområdet har före 1700-talet varit tomtmark för en av kyrkans prebendegårdar. Efter det har platsen använts som odlingsmark och fram till idag som parkanläggning. Möjligen kan den äldsta biskopsgården också ha legat på platsen före 1500-talet. Genom områdets norra del går den medeltida vägen, som fram till ett par år sedan var stadens sydöstliga utfart.

Efter den arkeologiska undersökningen, som avslutas i mitten av november 2013, kommer svenska kyrkan i Växjö att anlägga ett nytt domkyrkocentrum. Den nya byggnaden ska ansluta till Karolinerhuset under mark och framför den blir en nedsänkt torgyta. Den arkeologiska undersökningen bekostas av svenska kyrkan i Växjö och den är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet UV-syd, Kulturparken Småland, Kalmar läns museum och Kulturen i Lund.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s