Vad vill vi få veta?

Projektets frågeställningar – vad vill vi få veta?
Länsstyrelsen har angett att undersökningen ska fokusera på ”staden och bebyggelsens utveckling, samt dess förhållande till kyrkan och dess verksamhet”. Undersökningen syftar därför till att få fram ett källmaterial som kan ligga till grund för diskussioner om relationen mellan staden och det omkringliggande landskapet, mellan staden och stiftet, samt mellan Växjö och andra medeltida städer och urbaniserade platser. Det finns ett behov av att öka kunskapen om olika aktörsgrupper, samt om ekonomiska, sociala och organisatoriska relationer. Genom dessa kunskaper kan man diskutera urbaniseringen av Växjö i ett lokalt så väl som nationellt och internationellt perspektiv.

I listan nedan syns frågeställningarna nedbrutna i mindre delar, utifrån grupperingarna datering, ekonomi, konsumtion, social organisation och status, rumslig organisation på hushålls- och gårdsnivå, samt regionala och överregionala frågeställningar.

A Datering

 • Datering av bebyggelsens etablering, bruk, förändring respektive upphörande
 • Datering av förändringar i ekonomisk inriktning, funktioner & rumslig organisation

B Ekonomi

 • Hur har stadsodlingarna sett ut? Vilka grödor har odlats, vilka fluktuationer har förekommit & är detta uttryck för förändringar i ägoförhållanden?
 • Finns spår efter gödsling, jordförbättring & bevattning?
 • Finns spår efter importerade matvaror, & kryddor & frukt?
 • Går det att värdera odlingens ekonomiska betydelse i relation till eventuellt hantverk?
 • Finns det tecken på processpår (ex mältning, ugnar, kvarnar)?
 • Återstår några spår efter Rothmans botaniska trädgård?
 • Finns det tecken på specialisering i form av hantverksspår & produktionsspill?

C Konsumtion

 • Vilka förändringar i fyndsammansättning & spridning kan spåras?
 • Vilken har djurhållningen varit, har man varit självförsörjande?
 • Vilka är proportionerna mellan lokalt sötvattensfiske & införsel av havsfisk.
 • Förekomst/avsaknad av delar av benmaterialet som uttryck för redistriubution?.
 • Vad säger keramikens proveniens om invånarnas kontaktytor?

D Social organisation & status

 • Hur ser gårdarnas materiella status ut?
 • Finns det inom UO rumsliga & kronologiska skillnader i materiell kultur?
 • Finns kopplingar med domkyrkobygget i form av byggnadsspill?
 • Finns kostinslag, t ex vilt & exotica, som indikerar ”lyxkonsumtion” &  ifall biskopsgården legat inom UO?

E Rumslig organisation, hushålls- & gårdsnivå

 • Hur har bebyggelsen varit organiserad vid olika tider & finns det tecken på en övergripande planering eller annan ”budgetering av utrymmet”?
 • Orienteras den äldsta bebyggelsen efter kyrkan eller landsvägen?
 • Finns det skillnader vad det gäller disposition av byggnads- & gårdsytor, samt typer av byggnader?
 • Är variationer i byggnadsteknik uttryck för intern social stratifiering?
 • Rumsanalys avseende tillgänglighet & restriktioner genom fägator, vägar, rännor & hägnader, eller olika aktivitetsområden.
 • Hur har skillnaden mellan stad & land markerats?
 • Vid vilka tider har landsvägen rustats upp?

F Regionala & överregionala frågeställningar

 • Lokaliseringsfaktorer – varför ligger gårdarna där de ligger i relation till landskap, kommunikationsstråk & visibilitet?
 • Är den äldsta urbaniseringen ett utslag av den kyrkliga utvecklingen eller har det funnits andra aktörer i området?
 • Varför har domkyrkan lokaliserats till det lägre partiet vid sjöstranden? Var den högsta delen av området upptagen av annan bebyggelse eller aktivitet?
 • Kan hypotesen om en träkyrka från 1000-talet stärkas? Vad representerar mynten från 1000-talet?
 • Hur kan urbaniseringen & urbaniteten i Tiohärads lagsaga beskrivas? En jämförelse mellan Växjö & övriga biskopsstäder?
 • När har extern handel genom kustens nätverksstäder uppstått? Varför tycks handelsvägarna söder ut mot Blekinge ha föredragits framför den väl etablerade staden Kalmar vid ostkusten?
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s