Välbevarad källare vid Karolinerhuset

Vid de pågående utgrävningarna vid Karolinerhuset har vi nu grävt ut en källare som fortsätter in under Karolinerhuset. Källaren som bestod av kallmurade stenmurar hade en trappa från norr som ledde ner i källaren som är mycket välbevarad. Någon gång under sent 1500-tal/tidigt 1600-tal byggdes källaren och huset ovanpå som förmodligen var av trä. Tomten med den tillhörande gården ägdes innan reformationen av domkapitlet.Den

Källaren med trappan

Källaren med trappan

som bodde på gården innehade en hög position inom kyrkan. Denna person förvaltade även flera andra gårdar runtomkring Växjö. Från omgivande gårdar transporterades jordbruksprodukter och andra råvaror till gården. Det fanns ett behov av att lagra varorna i förrådsutrymme på gården och till detta använde man källaren.

När slutar då källaren att användas? Här kan vi titta på de skriftliga källorna, under 1600-talet tillhörde gården förste filsofie lektor vid skolan och fungerade som tjänstebostad till lektorstjänsten. Vid 1600-talets slut var det filsofie lektor Colliander som hade gården och han klagar då över att hans gård blivit en byggarbetsplats då Karolinerhuset började byggas. Gårdens hus beskrivs också som förfallna och ruiner.

År 1737 nämns att det fortfarande finns spår av bebyggelsen i form av ”rudera af hus och kiällare invid Gymnasiimuren” det vill säga en del synliga ruiner kvar av gården och källaren. Tomten användes då  som trädgård eller odlingslott men tillhörde fortfarande den som innehade lektorstjänsten.

År 1741 kom filsofie lektorn Rothman, en av lärarna till Carl von Linné, att skriva till Konsortiet med önskan om  att få anlägga en botanisk trädgård på tomten och han beskriver den som ”Primi Philosophi Tomt, som nu nästan helt ligger för Fääfot, och på hwilken inga wåningz hus för eldsvåda skull få lof att byggias”. Tomten fick alltså inte bebyggas på grund av brandrisk och verkar även vara övergiven. Beslutet som  kom från Konsortiet var att ingen botanisk trädgård fick byggas. Kartorna från 1750-tal visar dock att det i området fanns en kryddgård, medan källaren föll i glömska i över 400 år då arkeologerna kom till platsen och åter kan lyfta fram dess spännande historia.

Nu fortsätter arbetet med området utanför källaren som kommer att leder till ny spännande kunskap och historia! Följ med oss ner genom historien!

/Fredrik Larsson

Riksantikvarieämbetet UV Syd

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s