1600-tals huset vid Storgatan

1600-tals hus storgatan

1600-talshuset med stensyll markerad med svart linje. Östra rummet till höger om linjen

Nu är arbetet i full gång på utgrävningen och de arkeologiska lämningarna börjar på allvar komma fram. Vi har börjat arbeta med området vid Storgatan och har fått fram flera olika lämningar i dess västra del. Spår av gränden som gick mellan kyrkogården och Storgatan i nord-sydlig riktning har påträffats i form av delvis uppbruten stenläggning och stenlyft efter borttagna stenar. Precis öster om detta finns de troliga spåren från Storgatans norra del där en rad stenlyft sannolikt utgjorde kantstenar till gatan som en avgränsning.

Östra rummet 1600-talshus Storgatan

Golvet i det östra rummet

En meter norr om Storgatan i samma område har ett mycket intressant hus påträffats. Huset har i nuläget en datering till 1600-talet, var cirka 4 meter brett och 7 meter långt en relativt vanlig storlek på husen under den här tiden. Huskonstruktionen har varit ganska rejäl med stensyll cirka 0,6 meter bred och har bestått av två rum med en liten farstu. Båda rummen har haft trägolv där vedartsprover har tagits för att avgöra vad för träslag som använts till golvplanken. Det östra rummet är något äldre än det västra och det östra rummet kan också ha gått ett dramatiskt öde till mötes då brandlager tyder på att det kan ha brunnit. Fyndmaterialet från huset i form av kritpipor och en del djurben i dåligt skick tyder på en bostad, det kommer slagg under huset och har också påträffats i närheten vilket gör att vi börjat diskutera om hus norr om Storgatan kan utgjort hantverkshus kanske inriktning mot smide av olika slag? Vad tror du? Mer spännande arkeologi väntar vid Storgatan!

Fredrik Larsson, arkeolog Riksantikvarieämbetet UV Syd

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s